Skip to the content

Geneesmiddelentekort: het is vijf voor twaalf

Geneesmiddelentekort:  het is vijf voor twaalf

Beste apotheker, 


Als groothandel-verdeler zijn we bezorgd.

Bezorgd over de situatie enerzijds en over de communicatie errond anderzijds.
Het tekort is ernstig, ernstiger dan dat het brede publiek en jij als apotheker momenteel meekrijgen in de media. 
 

FarmaStatus is wat ons betreft geen betrouwbare bron als het gaat over een reële voorstelling van de niet-beschikbaarheid van medicijnen. Dat het totaal aantal ontbrekende referenties een zware onderschatting is van wat nu wordt meegegeven in de pers, is voor jou als apotheker geen verrassing. Integendeel.   

Als coöperatieve van 2000 Belgische zelfstandige apothekers-aandeelhouders heeft Febelco Groothandel als eerste en belangrijkste opdracht naar haar klanten toe, alles te doen om de beschikbaarheid van geneesmiddelen en leveringen te garanderen. In die zin zijn wij verrast dat het Koninklijk Besluit, in januari uitgevaardigd door Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke, dé oplossing zou zijn.  

De situatie vandaag is kritiek en zonder de nodige overheidsbeslissingen komen we er niet. Andere antwoorden zijn nodig. Het goede nieuws is dat ze bestaan.  

Zo zijn we vanuit de groothandel sector sinds 2006 wettelijk verplicht transparant te zijn over onze huidige voorraad en moeten we voorraad en levering kunnen garanderen. Waarom niet dezelfde standaard eisen van de industrie als het gaat over transparantie en stock? Waarom geen actie ondernemen tegen het contingenterings- en vóór het importbeleid, zoals in andere Europese landen gebeurt? 

Maar wat bovenal zal helpen, is erkenning door de overheid voor onze rol in de keten van de gezondheidszorg. Die waardering zou vb. een grotere stockvoorraad kunnen betekenen, wat vandaag niet mogelijk is door de margekwestie. 

We nodigen de Minister graag uit voor een debat. Daarin vragen we meer begrip voor de uitdagingen die jij en wij dagelijks overwinnen. Ook willen we samen zoeken naar oplossingen, want de beschikbaarheid van geneesmiddelen wordt dé uitdaging van het komende decennium.  

In afwachting van een politiek antwoord en ondanks de zware uitdagingen, zit jouw coöperatieve van apothekers niet stil. Als marktleider in België onderhandelen we momenteel bij leveranciers en contacteren we de betrokken kabinetten. Ook via de pers delen we ons verhaal.   

De problematiek hebben we gemeenschappelijk, maar de passie ook: jou ontzorgen, net zoals jij de Belgische patiënt ontzorgt. Samen staan we sterker. Aarzel daarom niet om onze boodschap te helpen uitdragen. 

 

Bruno Mortier, Algemeen Directeur Febelco Groothandel 
Olivier Delaere, CEO Febelco Groep  

 

Heb je een vraag?